Nazovite 099 270 5362

Archive for veljača 2007

raspored

NAPOMENA Molimo da se prije dolaska na aktivnosti prethodno najavite (098/946 50 36)

          Nordijsko  hodanje prijave za grupu su u tijeku 

SAT

9-10

10-11

17.30-18.30

 

18.30-19.30

 

19.30-20.30

 

20.30.-21.30.

PONEDJELJAK

 

Aktivnosti za starije

 

 

Aerobik

Vježbe za kralješnicu

 

Blasti

Pilates

napredni

SRIJEDA

 

Aktivnosti za starije

 

 

Aerobik

Vježbe za kralješnicu

 

Blasti

Pilates

napredni

PETAK

 

Aktivnosti za starije

 

 

Aerobik

 

 

Blasti

 

SAT

 

9-10

 

17-18

 

18-19

 

19-20

 

20-21

 

21-22

 

UTORAK

 

 

„ZVRK“

 

Vježbe za kralješnicu

Vježbe za kralješnicu

 

Pilates

 

Pilates

 

ÈETVRTAK

 

 

„ZVRK“

 

Vježbe za kralješnicu

Vježbe za kralješnicu

 

Pilates

 

Pilates

sasasas

{jgbox linktext:=[open box]}…content to show…{/jgbox}

 {jgaccordion}
    [acctab ==Tab 1==]Content 1[/acctab]     [acctab ==Tab 2==]Content 2[/acctab]     [acctab ==Tab 3==]Content 3[/acctab]   {/jgaccordion}

{jgquote}…quote content to show…{/jgquote}

{jgitext text:=[Hello World!] size:=[30] color:=[000000] bgcolor:=[ffffff] font:=[demo.ttf]}

{jgtip text:=[description tooltip]}…content…{/jgtip}

{jgtabber}
    Array     Array     Array   {/jgtabber}

 {jgibox title:=[Test (click me)] style:=[width:320px;]}YOUR TEXT{/jgibox}

Izleti u prirodu

22.listopada,2005.g.
Povodom Svjetskog dana osteoporoze,
organiziran je izlet u selo Grab, posjet staroj mlinici
iz 14st.gdje se još proizvodi brašno. Prošetali smo
uz rijeku do izvora i do izvora rijeke Rude. Predviðenu turu od 6km
nismo odradili jer je padala kiša.

17.listopad,2004.g.
Organiziran je poludnevni izlet na Mosor i Zvjezdano selo, povodom Svjetskog dana osteoproze.

07.travanj,2003.g.
Povodom Svjetskog dana zdravlja «Zdraviji
okoliš za djecu», organiziran je poludnevni izlet pod nazivom
«Povedimo djecu u prirodu» uz rijeku Cetinu
i na izvor rijeke Žrnovnice.

08.ožujak,2003.g.
Povodom Meðunarodnog tjedna
zdravlja žena, zajedno sa
Stanicom planinarskih vodièa, organiziran je
rekreativni jednodnevni izlet na Malaèku.

Prigodne akcije

rujan,2006.g
Svjetski dan srca obilježili smo zajedno s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo javno akcijom na Marjanu (Split), pod nazivom «Fizièka aktivnost za mlado srce». S naše strane smo podijelili edukativne letke i prošetali s Nordijskim štapovima zajedno s zainteresiranim graðanima.

rujan,2005.g
Povodom Svjetskog dana srca organizirana je akcija na Marjanu (Split), pod nazivom «Zdrava tjelesna težina i zdravi oblik tijela»
u suradnji s Koronarnim odjelom KB Split. Graðanima smo izmjerili
obujam struka, udio masne mase, indeks tjelesne mase i krvni zlak.
Zatim smo prošetali s Nordijskimm štapovima – odlièna aktivnost za
starije, poèetnike i osobe s veæom tjelesnom težinom.

20.listopad,2004.g.
Obilježen Svjetski dan osteoporoze
u prostoru Udruge. Održan je javni sat tjelovježbe Blasti za prevenciju
osteoporoze, voditeljica Snježana Buczkowska, prof. kineziologije.

07.travanj,2004.g.
Povodom Svjetskog dana zdravlja
službeno otvaranje prostora za vježbanje
u sklopu kojega je odražana promocija
programa «Kretanjem do zdravlja», promocija
Nordijskog hodanja, predavanje o osteoporozi,
mjerenje udjela masti u tijelu i mjerenje
zone optereæenja u kojoj izgaraju
masti. Prisustvovalo je 150 osoba. Sudjelovale
su tvrtke: Intact, Mils, Twinlab, Rosche
i Pleroma.
Od medija ukljuèeni
su u živo: Hrvatska televizija, emisija
Panorama, prigodnim emisijama Splitska
televizija, Radio Split, reportažama Radio
KL, Radio Dalmacija i Slobodna Dalmacija.

20.listopad,2003.g
Svjetski dan osteoporoze obilježava
se zajedno s Odjelom nuklearne medicine KB Split. Dijele se edukativni
leci, a u dnevnoj novini Slobodna Dalmacija izlazi èlanak o
osteoporozi, pod naslovom «Vježbaèice manje padaju».

rujan,2003.g
Povodom Svjetskog dana srca organizira se
akcija na otvorenom (park šuma Marjan), pod nazivom «Prièa o srcu», u
suradnji s koronarnim odjelom KB Split. Slobodna Dalmacija naèinila je
reportažu, a Hrvatska televizija prilog koji je išao u eurovizijsku
razmjenu.

08.lipanj,2003.g
Održana je javna akcija na otvorenom pod nazivom «Kako se boriti protiv osteoporoze».
Sudjelovala je farmaceutska kuæa Twinlab.
Reportažu je napisala Slobodna Dalmacija.

29.rujan,2002.g.
Povodom Svjetskog dana srca, organizira se javna akcija na Marjanu (park šuma u Splitu) pod nazivom«U kakvoj si kondiciji?».
Mjerena je frekvencija srca, kondicija, udio masne mase u tijelu, krvni tlak, relativna tjelesna težina (BMI).
Akciji se pridružuju lijeènici i medicinske sestre s Koronarnog odjela
KB Split, farmaceutska kuæa Hoffmann La Rosche. Lijeènici s odjela
socijalne skrbi i zdravlja te Odjela za društvene djelatnosti
prisustvuju akciji. S lica mjesta izvještava Slobodna Dalmacija, Radio
Split i Radio Dalmacija.
Akcija je vrlo uspješna: u 4 sata izmjereno je oko 150 osoba.

PREDAVANJA, RADIONICE I TEÈAJEVI


06.veljaèe,2007.g.
U suradnji s Gradskom knjižnicom "Marko Maruliæ", odjel Bol-Plokite,
održano je predavanje "Pravilna prehrana za aktivne zrele godine".
Predavaè je bila dipl.inž. Selma Kuvaèiæ.

11.lipnja,2006.g. RADIONICE NORDIJSKO HODANJE
U sklopu akcije "DM Zdravograd" Udruga AKTIV-Split
održala je 4 radionice "Nordijsko hodanje".
Na radionicama su sudjelovali korisnici Udruge, zainteresirani
gradjani, medju kojima je bila i jedna grupa djece.
Zanimljivo je da su djeca najbolje uhvatila "mot"
Nordijskog hodanja. Radionice je vodila Snježana Buczkowska,prof.kinezilogije.
Više o akciji moglo se proèitati slijedeæ dan u Slobodnoj Dalmaciji.

20.listopad,2005.g.
Održano je predavanje na temu «Osteoporoza-važno
ju je prepoznati»
, dr.Darijo Radoviæ, spec.
nuklearne medicine, predavavanje o važnosti
tjelesne aktivnosti kod osteopenije i osteoporoze
Andreja Tokiæ,vft., vrt.

26.travanj,2005.g.
U suradnji s Gradskom knjižnicom održan
je okrugli stol na temu Menopauza: vježbom
do zdravlja u doba promjene
. Sudjelovali
su mr.sc.dr.Joško Kaliliæ i mr.sc.Marijana
Feriæ.

20.listopad,2004.g.
Održano je predavanje na temu «Osteoporoza-tiha
epidemija»
, dr. Darijo Radoviæ, spec.
nuklearne medicine, predavavanje o važnosti
tjelovježbe za prevenciju mr.sc.Marijana
Feriæ, prezentacija vježbi za osteopeniju
i aktivnosti za osteoporozu Andreja Tokiæ,
vft., vrt.

12.ožujak,2004.g.
Održana radionica za
korisnice programa pod nazivom «Vježbanje
s velikim loptama, terapeutski pristup»
,
Prisustvovalo 17 korisnica, voditeljica
radionice Andreja Tokiæ, viši fizioteraput
i viši radni terapeut.

Zvrk

ZVRK je program namijenjen djeci mlaðe školske dobi koja nisu ukljuèena u sportske aktivnosti ili vrijeme uglavnom provode sjedeæi. Dobrim izborom vježbi dijete treba  potaknuti da iskoristi svoj razvojni potencijal, a mlaðe školsko doba je upravo razdoblje ubrzanog motorièkog razvoja. Djeca aktivno sudjeluju u organizaciji sata, a samo vježbanje odvija se kroz igru. Motorièkim vježbama poboljšava se snaga, koordinacija, pokretljivost, preciznost i ravnoteža. Nositelj programa je profesor kineziologije. Program ima potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

ANTIPOROZA

    Projekt Antiporoza provodi se kontinuirano od 2004.g. s ciljem prevencije i pomoæi kod
lijeèenja osteoporoze. Projekt timski provode kineziolozi i viši
fizioterapeuti uz suradnju lijeènika. Korisnicima pristupamo
individualizirano.
Na poèetku ukljuèivanja u rad provodi se procjena zdravstvenog statusa.
Prema rezultatima procjene, korisnica se ukljuèuje u odreðenu skupinu
radi provoðenja tjelesnih vježbi ili fizioterapeutskih aktivnosti.
Svake godine obilježavamo Svjetski dan osteoporoze. Organiziramo struèna predavanja i radionice. Na kraju
jednogodišnjeg provoðenja svi zajedno idemo na aktivan izlet u prirodu. Do sada smo iz rezultata rada tiskali dvije brošure. Posljednja, Antiproza II može se nabaviti u Gradskoj knjižnici Marka Maruliæa, Split. 

KRETANJEM DO ZDRAVLJA

Predstavlja program organiziranja i provoðenja
tjelesnih vježbi i aktivnosti na otvorenom
i u zatvorenom prostoru tijekom èitave
godine.

Cilj je s korisnikom odraditi odreðeni broj sati primjerene tjelovježbe
kroz godinu dana, te ga motivirati za daljnje korištenje programa
tjelovježbe. Vježbe i aktivnosti odreðuju se prema zdravstvenom statusu
i godinama života. Korisnici se takoðer educiraju o dobrobiti kretanja
za fizièko, psihièko i duhovno blagostanje èovjeka.

Nositelj programa je profesor kineziologije
u suradnji s lijeènikom i višim fizioterapeutom.

FIZIOTERAPEUTSKE AKTIVNOSTI

VJEŽBE ZA KRALJEŠNICU su vježbe koje u sebi ukljuèuju normalan pokret koji je trodimenzionalan i ekonomièan, a preduvjet za njegovo izvoðenje je dobra kontrola držanja (postura). Viši fizioterapeut procjenjuje posturu i naèin pokretanja svakog korisnika. Na temelju procjene odreðuje individulaizirane vježbe unutar grupe.

AKTIVNOSTI ZA STARIJE su takoðer grupne fizioterapeutske vježbe s najviše 8 korisnika uz stalan nadzor višeg fizioterapeuta. Fizioterapeut procjenjuje posturu i postojeæu dijagnozu. Ne koriste se nikakve vježbe koje pojaèavaju bol i koje nisu primjerene stanju korisnika. Aktivnosti se provode u dvorani, na Marjanu, a ljeti u moru.

FIZIOTERAPEUTSKA RADIONICA je zdravstveni program namijenjen djeci školske dobi koja žele poboljšati svoje držanje ili im je potreban prema preporuci lijeènika. Ovim programom rješavaju se posljedice naèina života bez dovoljno kretanja i igre na otvorenom od rane djeèje dobi, kao i posljedice prerane sportske specijalizacije. Nositelj programa je viši fizioterapeut.

KINEZIOLOŠKE AKTIVNOSTIBLASTI je aerobna aktivnost koja na neki naèin èini
fuziju kineziološke i fizioterapeutske struke, a vode je profesori
kineziologije. Nakon aerobnog dijela sata rade se  vježbe snage i
pokretljivosti, ali uvažavajuæi neutralno pozicioniranje zglobova o èemu nas
uèi fizioterapeutska struka. Blasti je model vježanja nastao s ciljem
prevencije osteoporoze i prilagoðen je srednjoj dobi. Vježbe su po
sadržaju  dinamiène i raznovrsne. U radu se koriste razlièiti rekviziti, a
grupa je uvijek vesela i spremna za najveæe izazove. Laughing

Cilj ove aktivnosti je smanjenje rizika od osteoporoze,
smanjenje potkožnog masnog tkiva, promjena sastava tijela u korist mišiæne
mase, bolja kondicija i pokretljivost zglobova, veæa mišiæna izdržljivost.

NORDIJSKO-HODANJE je aerobna aktivnost u prirodi.
Koriste se nordijski štapovi koji rastereæuju zglobove kralješnice i
koljena, a istovremeno poveèavaju obim pokreta u zglobovima ramena i
kuka. Za razliku od aerobnog hodanja, ukupna mišiæna aktivnost je veæa,
te je veæa i potrošnja kalorija. Premda ova aktivnost izgleda
jednostavna, potrebno je prijeæi dosta kilometara kako bi se uskladilo
pokretanje tijela i uèinkovito korištenje štapova. Kod poèetnika, osoba
s veæom tjelesnom težinom i osoba sa slabijom kordinacijom potrebno je
u poèetku smanjiti brzinu kretanja.


Kod
nordijskog hodanja:

–    
puls
je za 15- 17 otkucaja u minuti veæi nego kod obiènog brzog hodanja

–     rastereæuje se napetost u mišiæima vrata i ramena, što poveæava lateralnu (boènu) mobilnost
vrata i kralješnice

–    
rastereæuje zglobove, kralješnicu i koljena

–    
smanjuje
optereæenje na koljena kod pretilih osoba

–    
oslobaða
se otprilike 400 kalorija tijekom sat vremena aktivnosti (kod brzog hodanja oko
280 kcal)

 PILATES  vode educirani Pilates instruktori.
Polaznici ove aktivnosti nauèiti æe osnovne principe modernog Pilatesa koji se zasnivaju
na poznavanju funkcionalne anatomije i biomehanike. Metoda je iznimno
uèinkovita pa se veæ nakon nekoliko treninga osjeti poboljšanje u držanju
(posturi). U radu se koriste brojni rekviziti kako bi se treninge uèinilo
uèinkovitijima, zanimljivijima i s veæom moguænošæu modifikacije za svakog
pojedinog korisnika. Vježbama na prostirci dodane su vježbe na nogama, vježbe
snage i ravnoteže kako bi se satove uèinilo i funkcionalno zahtjevnijima.
Pilatesom se oblikuju dugi i vitki mišiæi, poboljšava se tonus svih mišiæa
tijela, a naroèito dubokih mišiæa- stabilizatora- koji su nositelji našeg
držanja (posture). Najèešæi pozitivni pomaci su smanjenje bolnih podruèja
(vrata, donjeg dijela leða, srednjeg dijela leða) i bolje držanje.

 

 
Stranica 1 od 212